นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ website ของเรา www.thanasiri.com) ท่านตกลงยินยอมให้บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ในเครือ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ID Line, E-Mail, อาชีพ, รายได้, จำนวนสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อให้บริการลูกค้า และลูกค้าสัมพันธ์
 • เพื่อการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของคุณ
 • เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับเราหรือพันธมิตรของเรา
 • เพื่อเป็นช่องทางการในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การยื่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การเรียกเก็บเงินตามสัญญาและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการในสิ่งที่ท่านต้อง

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า ให้ข้อมูลการบริการต่างๆ และติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยเมื่อท่านต้องการรับบริการจากเรา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว http://www.thanasiri.com/ เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางบริษัทฯ นอกจากนี้การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่ท่านมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา

แบบฟอร์มยินยอม เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ

PRIVACY POLICY

Thanasiri Group Public Company Limited. referred to as “the Company”, created this website with the commitment to protect personal information. You can visit our website anytime you want without giving any information about yourself. However, in some cases personal information may be required in order for us to provide the services you request.

Personal Information Collection

You will be asked to provide your personal information to facilitate individual correspondence. To receive updates, information about us or special offers registration is required first. The data we collect includes your name, address, phone, email, and other information you give us when you request services from us.

We will also collect certain information related to the software and hardware of your computer including your IP address, browser type, operating system, domain name, access times and referring website addresses. Such information is used to facilitate service operation and maintain service quality.

Personal Information Control System

When you finish registration, http://www.thanasiri.com/ will keep all data as confidential except in the case of legal investigation or when it is necessary to protect your right or the Company’s assets. The registration also helps us understand your needs in order to improve our services and web communications.

Use of Cookies

Every time you visit the website, cookies will be stored on your computer (for visitors whose computer accepts cookies). Cookies maintain data during your visit to the site and contain information about this visit. On this site we use cookies to gather visitor statistics.